Reactie wijkraad op Duikbootfestival

Met verbazing heeft de wijkraad Haagse Beemden (BEKOM) kennis genomen van de toestand waarin het recreatie gebied Asterdplas is achter gelaten na het gehouden Duikbootfestival in het weekend van 26 aug 2023 (zie het bijgevoegde overzicht met foto’s).

Wederom worden de bewoners van de wijk Haagse Beemden (en ook Wisselaar en de Hoge Vucht) voor een langere periode opgezadeld met een vrijwel onbruikbaar recreatie veld. Dit terwijl de zomer, en de daarbij horende ontspanning op de grasmat, zeker niet voorbij is en ook de andere recreatiemogelijkheden gewoon bruikbaar zouden moeten zijn. (zie enkel foto’s hieronder)

Dit alles is te danken aan het wederom gebruiken van metalen rijplaten, waar al in een eerdere versie van het Duikbootfestival door de wijkraad was gewezen dat deze leiden tot langdurige en soms permanente schade aan de grasmat. En daarbij ook nog een geur van verzuurd gras die niet te harden is.

Gezien het opnemen van het uitgangspunt ‘high trust, high penalty’ in het Evenementenbeleid van de gemeente Breda lijkt ook voor deze partij (in navolging van Ploegendienst na het debacle bij hun winterversie) de tijd gekomen om afscheid van deze organisatie van het Duikbootfestival te nemen. Dan wel voor een volgende aanvraag de verplichting in de vergunning op te leggen voor een werkwijze en gebruik van het terrein dat dit binnen een week weer voor regulier gebruik geschikt zal zijn. Open rijplaten zullen een verplichting moeten worden, alsmede extra maatregelen om verzuring door gemorst bier tegen te gaan.

Wij als bewoners hoeven niet ondergeschikt te worden gemaakt aan de commerciële belangen, waarbij de organisatie in een periode van twee weken (opbouw, festival, afbouw) het terrein voor een veel langere periode ongeschikt maakt als recreatieterrein.

Als het Chassé-terrein na een festival ook tot een halfjaar niet bruikbaar zou zijn voor de reguliere bestemming staat de hele stad op zijn kop, maar de Haagse Beemden met 27000 inwoners zijn blijkbaar niet belangrijk.

Wij verwachten dan ook op korte termijn een inhoudelijke reactie op dit schrijven, omdat de