Stadsverwarming

Wijkbijeenkomst Warmtetransitie 7 maart 2022

De gezamenlijke wijkorganisaties (wijktafel, HB Verbindt en Bekom) hebben afgesproken elk kwartaal een wijkbijeenkomst te organiseren over een voor de wijk actueel onderwerp. De pilot gaat over de energietransitie/warmtetransitie een onderwerp dat gezien de recente prijsstijgingen van de energiekosten zeker actueel genoemd mag worden.

Uitgenodigd zijn o.a. de verantwoordelijk wethouder (Energietransitie), EnNatuurlijk, Enexis, de Woningbouwcorporaties, BRES, en de bedrijvenvereniging de Mark. Na een voorlichtingsronde van de verschillende genodigden kunnen de bewoners aanschuiven aan de verschillende gesprekstafels om dieper in te gaan op hun situatie en hun wensen.

De bijeenkomst wordt gehouden op 7 maart 2022 tussen 19.30 en 22.00 uur in de aula van het Graaf Engelbrechtcollege aan de Ganzerik 3. U bent van harte welkom.


Onderzoek naar haalbaarheid Energie-hub in de Haagse Beemden.
De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, warmtebedrijf EnNatuurlijk en ontwikkelaar Groen Leven willen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Energie-hub naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer.
Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn is het betreffende Breda Bericht  te downloaden via onderstaande link.
Breda Bericht Energie teelt Nieuwveer


Verhoging Energiekosten Stadsverwarming

Ennatuurlijk heeft kenbaar gemaakt de Gigajoule-prijs te verhogen van € 22,7 naar € 44,9. Een forse prijsverhoging, mede omdat er niet met aardgas wordt gestookt, maar slechts (tot 30 %) hoeft te worden bijgewarmd. Op vragen van de wijkraad over de becijfering/reden van die verhoging wordt slechts verwezen naar hun website. Ook de ACM heeft op onze vragen met een algemeen verhaal gereageerd en lijkt er de vingers niet aan te willen branden. De gemeente Breda heeft nog niet op ons bericht gereageerd. De landelijke politiek gaat bekijken of de Warmtewet wordt aangepast (duurt vermoedelijk nog wel een jaartje). Tempo ontbreekt op alle fronten, daadkracht eveneens.
Dus moet de burger zelf gaan reageren. Er heeft een petitie gelopen tegen deze verhoging. Wij adviseren om massaal deze petitie te ondertekenen. Wellicht kan dit tot wat meer actie leiden. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.