Herstelbesluit ACM m.b.t. maximumtarief vastrecht warmte 2024

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een herstelbesluit genomen over het maximumtarief voor het vastrecht voor warmte. De maximumtarieven zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 verlaagd. Aanleiding voor dit besluit was een onjuiste invoer in het rekenbestand waarmee de ACM het maximumtarief voor het vastrecht had bepaald.

Het bericht (inclusief de nader vastgestelde tarieven voor 2024) en de reactie van EnNatuurlijk vindt u in de hieronder te downloaden pdf.

herstelbesluit ACM en reactie EnNatuurlijk