Over BEKOM

Stichting Bewoners Komitee Haagse Beemden is de wijkraad voor alle bewoners in de Haagse Beemden en is bekend onder de afgekorte naam BEKOM.

De Haagse Beemden is een relatief jonge woonwijk aan de noordwestkant van de stad Breda. Met 27.000 inwoners en ruim 10.000 woningen vormt de Haagse Beemden verreweg de grootste wijk in Breda. Samen met het bedrijventerrein Emer vormt de wijk het stadsdeel Breda Noord-West.
De wijk Haagse Beemden is vernoemd naar het vroeger grotere natuurgebied Haagse Beemden. De stedelijke bebouwing is er verweven met het landschap. De wijk ligt gescheiden van de rest van de stad door de tussenliggende bedrijventerreinen (Krogten, Emer-Noord, Emer-Zuid en Steenakker). Ten zuidwesten van de wijk ligt het oude kerkdorp Prinsenbeek.

De doelstelling van het Bekom is de Haagse Beemden zich te laten ontwikkelen tot een wijk waar het voor jong en oud goed toeven is.

Taken

De taken van het BEKOM zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De hoofdtaak is “het bevorderen van de bloei in de wijk in de ruimste zin van het woord”.

Alle ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op de leefbaarheid in de wijk worden door de vrijwilligers van het BEKOM nauwlettend gevolgd. Indien nodig komt het BEKOM, gevraagd en ongevraagd en vaak in opdracht van de wijk in actie. Enkele voorbeelden uit het verleden: activiteiten rondom het bedrijventerrein Achter Emer, het verweer tegen de uitbreiding van de woonwijk tot boven de Brede straat en de inrichting van de Vierde Bergboezem.

Activiteiten waar het BEKOM zich op dit moment mee bezig houdt zijn: energietransitie, hoogspanningsmasten, geluidshinder van HSL en A16 en overige geluidoverlast in de wijk. Ook wortelopdruk en parkeerproblemen zijn punten van blijvende aandacht. Het Bekom is betrokken bij het veiligheidsplan Haagse Beemden en de gebiedsvisie.

Hoe wordt je lid van het Bekom?

Iedereen die in de Haagse Beemden woont en tijd wil besteden aan het leefbaar houden van de wijk is welkom.

Let wel, het is vrijwilligerswerk dus onbetaald.

Nieuwsgierig? Neem eens contact op en kom eens praten.

Waar houdt het Bekom zich voornamelijk mee bezig?

 • Bestemmingsplanproblematiek
 • Bewegwijzering
 • Buurtbemiddeling(-steam)
 • Communicatie van en naar de wijk (intermediair en info-verstrekking)
 • Convenant over de zorg
 • Energietransitie
 • GWI
 • Hoogspanningsleidingen (150 en 380 KV)
 • HSL / A16
 • Jongeren
 • Landgoederenzone
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Milieu
 • Openbaar vervoer
 • Overleggen op wijk- en buurtniveau (met o.a. Buurtpreventieteams en buurtcomités
 • Parkeerproblematiek
 • Stadsverwarming/warmtenet
 • Veiligheid in de wijk (Sociaal en Verkeer)
 • Winkelcentra
 • Waterhuishouding en waterberging
 • Wortelopdruk

Bestuur van BEKOM

Voorzitter: Richard Kanters – email: richard.kanters@haagsebeemden.nl

Secretaris: Erik Filius – email:  bekom@haagsebeemden.nl

2e Secretaris en webbeheer: Piet van Overbeeke – email: piet.van.overbeeke@haagsebeemden.nl

Penningmeester: Bert van de Haar – email: b.vandehaar@haagsebeemden.nl

Bestuurslid: Theo Bosters – email: theo_bosters@haagsebeemden.nl