Vuurwerkvrije zone(s) in uw buurt

Met december in volle gang breken binnenkort ook de feestdagen weer
aan. Zo ook de jaarwisseling. Het afsteken van vuurwerk is bij een deel van
de inwoners een geliefde traditie op deze dag. Waar een ander deel er liever
ver van uit de buurt blijft. We willen dat iedereen in Breda een veilige en
gezellige jaarwisseling heeft, daarom hebben we in Breda 17 vuurwerkvrije
zones aangewezen. Deze zones zijn bedoeld om kwetsbare mensen, dieren
en historische gebouwen te beschermen tegen mogelijke overlast.

U ontvangt deze informatie omdat u in een vuurwerkvrije zone woont of omdat er bij u in de nabije omgeving een vuurwerkvrije zone is. We willen u erop wijzen dat binnen deze zone(s) géén vuurwerk mag worden afgestoken. Óók niet tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling beleeft door rekening met elkaar te houden en de regels na te leven. Deze regels zijn er om de stad veilig en leefbaar te houden voor iedereen, ook tijdens oud en nieuw. De gemeente en de veiligheidspartners hebben uw hulp hierbij nodig.

Geen vuurwerk in 17 vuurwerkvrije zones

Klik voor het volledige bericht op deze link.

De Greenhopper komt bij u in de buurt

Het mobiele energieloket Greenhopper staat binnenkort bij u in de buurt. U kunt er terecht met vragen over bijvoorbeeld:

1. subsidies en leningen voor het verduurzamen van uw huis
2. isoleren en de stappen na isoleren
3. warmte oplossingen: van infraroodpaneel tot (hybride) warmtepomp
4. en al uw andere vragen over het verduurzamen van uw huis en het besparen van energie

De gemeente en de energiecoach van de Bredase energiecoöperatie (BRES) staan u graag te woord.

Locaties en openingstijden
Kroeten

Helmkruid (bij kruising met Watermunt), Kroeten

datum & tijd
dinsdag 7 november   –   18.30 – 21.00 uur
woensdag 8 november  –  10.30 – 14.00 uur
vrijdag 10 november  –  13.00 – 16.00 uur
woensdag 15 november  –  10.30 – 14.00 uur
donderdag 16 november  –  18.30 – 21.00 uur

 Princenhage
Haagsemarkt, Princenhage

datum & tijd
dinsdag 21 november  –  18.30 – 21.00 uur
woensdag 22 november  –  14.30 – 18.00 uur
vrijdag 24 november  –  10.30 – 14.00 uur
woensdag 29 november  –  10.30 – 14.00 uur
donderdag 30 november  –  18.30 – 21.00 uur

Subsidie voor energiebesparende bewonersinitiatieven

Steeds meer Bredase inwoners slaan de handen ineen om iets in hun wijk of buurt te betekenen op het gebied van energiebesparing. De gemeente Breda komt met een subsidieregeling om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen. Het gaat hierbij om initiatieven die als doel hebben om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Vanaf januari 2024 is er een subsidie van maximaal 5.000 euro per bewonersinitiatief beschikbaar.

De gemeente Breda heeft hoge ambities wat betreft duurzaamheid en de energietransitie. Het Bredase doel is in 2044 geen aardgas meer gebruiken en klimaatneutraal zijn. Als gemeente werken we samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners om dit te bereiken.

Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in deze energietransitie.

Peter Bakker (wethouder Energie)
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe bewoners en gemeente in Breda samenwerken aan energiebesparing en klimaatdoelen”, aldus Peter Bakker (wethouder Energie). “Door de stijgende energieprijzen neemt de vraag naar energiebesparende maatregelen toe. Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in deze energietransitie. Met de nieuwe subsidieregeling geven we deze bewonersinitiatieven een extra zetje om daadwerkelijk aan de slag te gaan en zetten we weer een mooie stap richting ons doel om minder afhankelijk te worden van energie.”

Terugdringen warmtevraag woningen
De subsidieregeling heeft als doel om bewonersinitiatieven (ook wel ‘energie-initiatieven’ genoemd) binnen de gemeente Breda te ondersteunen bij voorbereidende activiteiten om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Bewonersinitiatieven kunnen de subsidie inzetten voor het organiseren van activiteiten om gezamenlijk in hun buurt of wijk het energieverbruik omlaag te brengen. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten of het laten uitvoeren van een warmtebeeld- of energiescan van woningen. Hierdoor kunnen buurtinitiatieven bewoners in hun buurt of wijk informeren en activeren om de warmtevraag van hun woningen omlaag te brengen.

De subsidie kan vanaf januari 2024 worden aangevraagd. Het gaat om maximaal 5.000 euro per initiatief. 

Openbare vergadering 25 september 2023

Op 25 september 2023 vindt de volgende openbare vergadering van BEKOM plaats.  De locatie is het Kraaiennest en de vergadering begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Agenda

  1.  Opening
  2.  Mededelingen – voorstellen nieuw bestuurslid Theo Bosters
  3.  Verkabeling 150 Kv voortgang
  4. Duikboot festival nasleep
  5. Nieuwe website – toelichting en tips uit de achterban
  6. Wat speelt er in de wijk
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Reactie wijkraad op Duikbootfestival

Met verbazing heeft de wijkraad Haagse Beemden (BEKOM) kennis genomen van de toestand waarin het recreatie gebied Asterdplas is achter gelaten na het gehouden Duikbootfestival in het weekend van 26 aug 2023 (zie het bijgevoegde overzicht met foto’s).

Wederom worden de bewoners van de wijk Haagse Beemden (en ook Wisselaar en de Hoge Vucht) voor een langere periode opgezadeld met een vrijwel onbruikbaar recreatie veld. Dit terwijl de zomer, en de daarbij horende ontspanning op de grasmat, zeker niet voorbij is en ook de andere recreatiemogelijkheden gewoon bruikbaar zouden moeten zijn. (zie enkel foto’s hieronder)

Dit alles is te danken aan het wederom gebruiken van metalen rijplaten, waar al in een eerdere versie van het Duikbootfestival door de wijkraad was gewezen dat deze leiden tot langdurige en soms permanente schade aan de grasmat. En daarbij ook nog een geur van verzuurd gras die niet te harden is.

Gezien het opnemen van het uitgangspunt ‘high trust, high penalty’ in het Evenementenbeleid van de gemeente Breda lijkt ook voor deze partij (in navolging van Ploegendienst na het debacle bij hun winterversie) de tijd gekomen om afscheid van deze organisatie van het Duikbootfestival te nemen. Dan wel voor een volgende aanvraag de verplichting in de vergunning op te leggen voor een werkwijze en gebruik van het terrein dat dit binnen een week weer voor regulier gebruik geschikt zal zijn. Open rijplaten zullen een verplichting moeten worden, alsmede extra maatregelen om verzuring door gemorst bier tegen te gaan.

Wij als bewoners hoeven niet ondergeschikt te worden gemaakt aan de commerciële belangen, waarbij de organisatie in een periode van twee weken (opbouw, festival, afbouw) het terrein voor een veel langere periode ongeschikt maakt als recreatieterrein.

Als het Chassé-terrein na een festival ook tot een halfjaar niet bruikbaar zou zijn voor de reguliere bestemming staat de hele stad op zijn kop, maar de Haagse Beemden met 27000 inwoners zijn blijkbaar niet belangrijk.

Wij verwachten dan ook op korte termijn een inhoudelijke reactie op dit schrijven, omdat de

Goed voorbereid ouder worden? Kom naar ‘Later is nu’

Op maandag 2 oktober start in wijkcentrum Heksenwiel de campagne Later is Nu. Want op een prettige manier thuis ouder worden, dat willen we allemaal! En gelukkig hebben we daar zelf ook invloed op. Uw leefstijl en de dagelijkse keuzes die u maakt, doen ertoe! De preventie campagne ‘Later is Nu’ is bedoeld voor thuiswonende senioren in de Haagse Beemden Noordoost. De campagne wordt georganiseerd door Zorg voor elkaar Breda i.s.m. bewonersgroepen.

Professionals uit de wijk informeren u over onderwerpen die u belangrijk vindt. En gaan met u in gesprek. Ook maakt u tijdens de bijeenkomsten kennis met buurtbewoners van uw eigen leeftijd. Dat is niet alleen gezellig, maar ook belangrijk. Want contact met mensen in uw omgeving helpt zeker bij langer prettig thuis wonen.

Gratis
Kom daarom op 2 oktober naar de leuke, actieve startbijeenkomst in wijkcentrum Heksenwiel. Deze wordt ’s ochtends en ’s middags aangeboden, het programma is hetzelfde. Tussen de middag bieden we gratis een eenvoudige lunch aan. Beide bijeenkomsten worden geopend door wethouder Arjen van Drunen.

Waar?
Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2 | Breda

Wanneer?
Maandag 2 oktober;
• Ochtend: 10.00 tot 12.00 uur, aansluitend lunch tot ongeveer 13.00 uur
• Middag: 14.00 tot 16.00 uur, lunch vanaf ongeveer 13.00 uur

Aanmelden
Via: www.laterisnubreda.nl
of stuur een e-mail naar: samen@laterisnubreda.nl
of bel tijdens kantooruren: 076 – 525 15 02

PS: Voorheen draaide deze campagne onder de naam ‘Wonen met Gemak’