Agenda

Vergaderdata openbare vergaderingen 2024 (onder voorbehoud)

Voor 2024 staan, onder voorbehoud, de onderstaande openbare vergaderingen op de agenda. Achter de betreffende datum staat het thema van de avond. Klik op de datum om uitgebreidere informatie te krijgen.

 • 26 maart 2024 – Thema: Veiligheid
 • 4 juni 2024 – Thema: Stadsverwarming en de Energietransitie
 • 24 september 2024
 • 26 november 2024

Via deze pagina wordt u nader geïnformeerd over de doorgang en de agenda. Verslagen van de openbare vergaderingen vindt u onder het menu “Vergaderverslagen”.

Vergaderdata najaar 2023 (onder voorbehoud)

In het najaar 2023 zijn – onder voorbehoud – de volgende openbare vergaderingen gepland:

 • 28 augustus 2023
 • 25 september 2023
 • 30 oktober 2023
 • 11 december 2023

Via deze pagina wordt u nader geïnformeerd over doorgang en eventuele agenda. Verslagen van de openbare vergaderingen van de wijkraad vindt u onder het menu ‘Vergaderverslagen’.

Openbare Vergadering maandag 11 december 2023aanvang 20.00 uur

Op maandag 11 december a.s. is de volgende Openbare Vergadering van Bewonerskomitee Haagse Beemden – BEKOM. We willen deze laatste vergadering van dit jaar benutten om met u van gedachten te wisselen over verschillende ontwikkelingen in de wijk gedurende 2024. Daarvoor heeft het bestuur gekozen voor het thema ‘Leefbaarheid’. Om hier meer invulling aan te geven willen we met u daarover in gesprek gaan. Denk daarbij aan onderwerpen zoals vergrijzing en verjonging, de energietransitie, wijkverwarming (van het gas af), veiligheid en bereikbaarheid, enz. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. De nieuwe Website korte toelichting van Theo Bosters
 4. Hoofdthema Leefbaarheid in de Wijk
  Doelstelling is om met de wijk te praten over de leefbaarheid in de wijk.
  Wat zijn de wensen van de bewoners
  Wat zijn de wensen van de bedrijven en organisaties
 5. Rondvraag en Sluiting

LOCATIE

Buurthuis Gageldonk
Gageldonksepad 5
4824 PP Breda
tel. 076 886 4710

—————-

Openbare vergadering wijkraad 31-10-2023

Op dinsdag 31 oktober a.s. is de volgende openbare vergadering van de wijkraad.
ANDERE LOCATIE! Deze vergadering vindt plaats in wijkcentrum De Sleutel, Vlierenbroek 30 in Kesteren. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Gelet op de actuele ontwikkelingen wil het bestuur met u in gesprek gaan over ontwikkelingen in de wijk.

 1. Opening/aanvullingen op de agenda
 2. Mededelingen
 3. Gaat alles via de wijkbeheerder(s), of praten we rechtstreeks met functionarissen op het stadskantoor?
 4. Wanneer wordt de wijkraad nu wel en niet geconsulteerd bij nieuwe plannen en in welk stadium?
 5. Wat is de rol van de wijkraad bij de energie (warmte en elektra) transitie?
 6. Hoe vindt er afstemming/overleg plaats over informatie die via de wijkinformatie punten wordt verkregen en die bij de wijkraad binnenkomen?
 7. Plannen voor bomenkap in Kesterenpark
 8. Rondvraag
 9. Sluiting Uiterlijk 21:45 uur

————–

Openbare vergadering wijkraad 25-09-2023

Op maandag 25 september a.s. houdt de wijkraad weer een openbare vergadering. Iedereen is welkom. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Op de agenda staat onder anderen:

 1. Opening/aanvullingen op de agenda
 2. Voorstellen nieuw bestuurslid
 3. Presentatie nieuwe website
 4. Voortgang Verkabeling 150kV
 5. Nasleep Duikbootfestival
 6. Wat speelt er in de wijk (zijn daar voor het Bekom aandachtspunten bij, en hoe pakken we een en ander aan).
 7. Sluiting

Wellicht tot 25 september in het Kraaiennest 1

—————

Openbare vergadering Wijkraad 28-08-2023

Op 28 augustus a.s. houdt de wijkraad weer een openbare vergadering. Iedereen is welkom. De vergadering wordt deze keer gehouden in het Kraaienest aan de Tweeschaar. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt uiterlijk tot 22.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Belangrijke bespreekpunten zijn:

 1. Opening/aanvullingen op de agenda
 2. De Energietransitie. Zo komt er een wijkbewoner praten over de huidige tariefstelling. In een presentatie wil hij aangeven wat hij hiertegen wil gaan doen (samen met anderen);
 3. Buurtpreventie en Veilig wonen. De coördinator van “Later is Nu” komt bij dit punt een en ander vertellen over toekomstige activiteiten in de wijk.
 4. En de wijkraad is erg geïnteresseerd in wat u als wijkbewoner belangrijk vindt voor (en in) de Haagse Beemden. Hierover willen we graag met u in gesprek.

Wellicht tot 28 augustus in het Kraaienest.

——————

Openbare vergadering Wijkraad 23-05-2023

Op 23 mei 2023 houdt de wijkraad weer een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden op het wooncomplex Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Hondenuitlaatproblematiek
 3. Revisie Asterdplas
  Mogelijkheden en geuite wensen; suggesties; hoe staat men er tegenover;
  Handjes en voetjes (mensen die mee willen denken).
 4. Herstel groenstructuur hoogspanningzone 150 kV
  Presentatie van een visie voor dat gebied; Wat zijn de mogelijkheden en de kansen;
  wie denkt er mee?
 5. Toelichting op de locatie Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
 8. Opening/aanvullingen op de agenda