VOOR DE WIJK

Beste bezoeker welkom op de website van het Bewonerskomitee Haagse Beemden.

Nordic Walking Breda wenst u allen een Vrolijk Kerstfeest en voor straks een Gelukkig Nieuwjaar!     

Heeft u al goede voornemens voor 2019?  

Wilt u ook méér bewegen en het liefste in de gezonde buitenlucht in het Mastbos?  

Kom dan eens naar onze Introductiecursus op 14-01-2019 van 15.00-16.00.  

Stuur een mailtje naar Info@nwbreda.nl of bel 0622964314 (Ellen Groot / Koos de Jongh).  www.nwbreda.nl

 

     Breda Gelijk

Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.

Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.

Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..

Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.

De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.      

                  BREDA BEGROOT


Het met de meeste stemmen aangedragen project, binnen Breda begroot, was de aanpak  van de Asterdplas. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich vervolgens bezig gehouden met de verdere uitwerking. Het resultaat daarvan is beschreven in het document ‘Asterdplas veilig ontspannen voor buurtbewoners in schone natuur’ en op 2 december opgestuurd naar de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren.
In de beide documenten kunt u lezen wat de bewoners vinden dat het uiteindelijke resultaat zou moeten worden van het recreatiegebied Asterdplas en waarom.     Datums openbare vergadering wijkraad 2019

Wijkcentrum Heksenwiel – Heksenwiellaan 2

Dinsdagavond 20:00 - 22:00 uur

22 januari

12 maart (Jaarvergadering)

7 mei

18 juni

1 oktober

3 december 

   

                                   

Beste bezoeker, door technische omstandigheden is de oude website niet meer bruikbaar.

Opdit moment wordt deze site verderontwikkeld en gevuld met voor de wijk relevante informatie.

Heeft U hiervoor ideeën of sugessties laat die ons dan weten.

  


 

0627