Stadsverwarming en de Energietransitie, wat gaat ons dit kosten?

Sinds het bestaan van Stadsverwarming (een warmtenet) is er de discussie over de prijs. Hoewel de overheid het ‘niet duurder dan’ principe hanteert klaagt menig bewoner van de Haagse Beemden over de hoge kosten van stadverwarming. Het doel is om per 1 januari 2025 de nieuwe warmtewet van kracht te laten worden. Wat zijn de gevolgen als de prijs voor warmte niet langer is gekoppeld aan de gasprijs. Gaan die prijzen dan naar beneden of juist omhoog?

Wat betekent de energietransitie voor mij als individuele bewoner in de Haagse Beemden? Mooi principe hoor, met z’n allen van het gas af, maar wie gaat dat betalen?

Als ik zonnepanelen heb geplaatst, kan ik dan terug blijven leveren of moet ik daarvoor gaan betalen. En zo ja, wat moet ik dan betalen? Wat doet dat met mijn terugverdientijd?

Herken jij jezelf in dit soort vragen, kom dan op dinsdagavond 4 juni 2024 naar de Themabijeenkomst ‘Stadsverwarming en de Energietransitie’ van uw wijkraad BEKOM. Tijdens deze bijeenkomst gaan sprekers van EnNatuurlijk, Enexis en de gemeente Breda in op dit thema en kunt u vragen stellen. Noteer de datum alvast in uw agenda, verdere details volgen spoedig.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, 4823 HA Breda

Meldt u zich a.u.b. via deze link aan, zodat we op uw komst mogen rekenen.