CO-MED

Bekom heeft, in de achter ons liggende periode, regelmatig brieven gestuurd naar de diverse betrokken instanties m.b.t. de overname van huisartsenpraktijken in onze wijk door de firma CO-MED

Hierop hebben we geen enkele reactie ontvangen dan soms een ontvangsbevestiging.

Door de SP is er inmiddels een meldpunt ingericht om dit landelijk onder de aandacht te brengen. Klik op de afbeelding hieronder om naar het meldpunt te gaan.

Ter informatie hebben we de informatie van de door Bekom verzonden brieven hier op de website gezet. Klik op een van onderstaande linken om onze correspondentie over dit onderwerp te lezen


Brief CO-NED – 03 oktober 2022
Rappel op Brief CO-MED 21 maart 2024