Klankbordgroep Landgoederenzone.

In de achter ons liggende periode heeft een klankbordgroep van de Haagse Beemden zich, samen met de gemeente Breda, bezig gehouden met de herinrichting van de Landgoederenzone.

De onderstaande links openen het daarbij behorende verslag en een overzicht van de plannen.

Vanuit BEKOM is er een voorstel uitgewerkt om in de Landgoederenzone zitplekjes te realiseren. Het is aan de gemeente om te bepalen in welke mate dit voorstel wordt overgenomen. Onderstaande link opent een weergave van dit voorstel.

Mogelijk dat er vanuit andere leden van de Klankbordgroep nog aanvullende voorstellen komen. Volg de ontwikkelingen op onze website.