Werkzaamheden Vlaszak Breda, openbaar vervoer omgeleid

Werkzaamheden Vlaszak Breda: gevolgen voor het busvervoer in en rondom Breda

Vanaf vrijdag 14 juni 20.00 uur t/m zondag 25 augustus einde dienst gaat de Vlaszak in Breda dicht voor al het verkeer. Dat betekent dat alle stad- en streekbussen die normaal gesproken via de Vlaszak rijden een andere route rijden. lees verder>

Het Brakkenfestival; 6 en 7 juli 2024

Speel mee op ‘het’ jaarlijkse kinderfestival van Breda: het Brakkenfestival

Op 6 & 7 juli staat het Brakkenfestival weer garant voor twee dagen vol kinderplezier en avontuur voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onder leiding van enthousiaste en deskundige vrijwilligers kunnen de jonge festivalgangers genieten van een scala aan activiteiten.

<lees verder>

Het Brakkenfestival zoek vrijwilligers; iets voor jou? Kijk verder>

Digi-cafés

In vervolg op de openbare vergadering van 26 maart 2024 over veiligheid heeft de gemeente Breda een flyer over maandelijkse digi-cafés toegezonden. In deze cafés staat telkens een digitaal thema centraal. Doel van de cafés is cybercriminaliteit tegen gaan en de digitale vaardigheden van de burger vergroten. Deelname aan de digi-cafés is gratis, maar je moet je wel aanmelden.

Op de flyer staan de diverse onderwerpen voor 2024 en de plaats en tijd waarop de cafés gehouden worden. Geïnteresseerd? Klik dan op onderstaande afbeelding om de flyer te downloaden.

CO-MED

Bekom heeft, in de achter ons liggende periode, regelmatig brieven gestuurd naar de diverse betrokken instanties m.b.t. de overname van huisartsenpraktijken in onze wijk door de firma CO-MED

Hierop hebben we geen enkele reactie ontvangen dan soms een ontvangsbevestiging.

Door de SP is er inmiddels een meldpunt ingericht om dit landelijk onder de aandacht te brengen. Klik op de afbeelding hieronder om naar het meldpunt te gaan.

Ter informatie hebben we de informatie van de door Bekom verzonden brieven hier op de website gezet. Klik op een van onderstaande linken om onze correspondentie over dit onderwerp te lezen


Brief CO-NED – 03 oktober 2022
Rappel op Brief CO-MED 21 maart 2024

Themabijeenkomst Veiligheid 26-03-2024

Je veilig voelen, of het nu thuis is, in je sociale omgeving, op het werk of achter je computer, is een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven. Toch lijkt die veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer. Soms ervaar je een bedreigende situatie waar je niet altijd van weet hoe daar mee om te gaan.

Tijdens de themabijeenkomst Veiligheid behandelen we, interactief en onder begeleiding van een aantal deskundigen, de volgende onderwerpen:

 • Veilig in en om het huis
  – Buurtpreventie en signaleren
  – Brandveiligheid
 • Veilig achter je computer
  – Cyber security
 • Sociale veiligheid
  – Onbegrepen gedrag

Wil jij meer weten wat je zelf kunt doen om je veiliger te voelen? Kom dan op dinsdag 26 maart naar de themabijeenkomst Veiligheid van uw wijkraad BEKOM in wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Breng gerust je buren mee!

Klik hier voor meer informatie.

Enquête Themabijeenkomsten

Stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden, kortweg BEKOM, wil in 2024 een aantal themabijeenkomsten organiseren met onderwerpen die voor u als bewoner belangrijk zijn. Of het nu gaat om het gevoel van veiligheid of over de energietransitie, wij willen graag weten wat er speelt zodat we onze themabijeenkomsten daarop af kunnen stemmen. Tijdens zo’n themabijeenkomst nodigen we dan specialisten uit die vertrouwd zijn met het onderwerp en met u daarover in gesprek gaan. Om te kunnen bepalen waar uw interesse naar uitgaat houden we een korte enquête onder onze bewoners waarin zij kunnen aangeven welke onderwerpen hun belangstelling hebben. Via deze link komt u bij de enquête; Enquête Themabijeenkomsten. Het invullen vraagt slechts 10 minuutjes van uw tijd. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Nieuwe wijkgids 2024 beschikbaar

De wijkgids van de Haagse Beemden heeft opnieuw een aantal updates gehad die verwerkt zijn in de versie van 2024. Deze wijkgids is ook digitaal te downloaden op de pagina Digitale wijkgids onder het menu Haagse Beemden. U kunt hem ook downloaden door op deze link te klikken: Digitale wijkgids

Vuurwerkvrije zone(s) in uw buurt

Met december in volle gang breken binnenkort ook de feestdagen weer
aan. Zo ook de jaarwisseling. Het afsteken van vuurwerk is bij een deel van
de inwoners een geliefde traditie op deze dag. Waar een ander deel er liever
ver van uit de buurt blijft. We willen dat iedereen in Breda een veilige en
gezellige jaarwisseling heeft, daarom hebben we in Breda 17 vuurwerkvrije
zones aangewezen. Deze zones zijn bedoeld om kwetsbare mensen, dieren
en historische gebouwen te beschermen tegen mogelijke overlast.

U ontvangt deze informatie omdat u in een vuurwerkvrije zone woont of omdat er bij u in de nabije omgeving een vuurwerkvrije zone is. We willen u erop wijzen dat binnen deze zone(s) géén vuurwerk mag worden afgestoken. Óók niet tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling beleeft door rekening met elkaar te houden en de regels na te leven. Deze regels zijn er om de stad veilig en leefbaar te houden voor iedereen, ook tijdens oud en nieuw. De gemeente en de veiligheidspartners hebben uw hulp hierbij nodig.

Geen vuurwerk in 17 vuurwerkvrije zones

Klik voor het volledige bericht op deze link.

Openbare vergadering – 11 december 2023

Aan: Bewoners en relaties
Breda: 30 november 2023

Betreft: Openbare Vergadering  11-12-2023 – aanvang 20.00 uur

Beste bewoners en relaties,

Op maandag 11 december a.s. is de volgende Openbare Vergadering van Bewonerskomitee Haagse Beemden – BEKOM. We willen deze laatste vergadering van dit jaar benutten om met u van gedachten te wisselen over verschillende ontwikkelingen in de wijk gedurende 2024. Daarvoor heeft het bestuur gekozen voor het thema ‘Leefbaarheid’. Om hier meer invulling aan te geven willen we met u daarover van gedachten wisselen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals vergrijzing en verjonging, de energietransitie, wijkverwarming (van het gas af), veiligheid en bereikbaarheid, enz. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. De nieuwe Website korte toelichting van Theo Bosters
 4. Hoofdthema Leefbaarheid in de Wijk
  Doelstelling is om met de wijk te praten over de leefbaarheid in de wijk.
  Wat zijn de wensen van de bewoners
  Wat zijn de wensen van de bedrijven en organisaties
 5. Rondvraag en Sluiting

LOCATIE

Buurthuis Gageldonk
Gageldonksepad 5
4824 PP Breda
tel. 076 886 4710

Nieuwsbrief Ennatuurlijk

Eind november heeft Ennatuurlijk een nieuwsbrief uitgebracht waarin zij haar nieuwe magazine Doorpakken aankondigt. Ennatturlijk zegt daarover:

“Met trots presenteren wij ons nieuwe magazine Doorpakken. Doorpakken is een gratis magazine dat in het teken staat van warmte en de energietransitie. In het magazine lees je meer over bronnen en technieken, Ennatuurlijk Aardwarmte en op welke manier wij onze warmtenetten verder gaan verduurzamen.”

Kortom, in het magazine lees je hoe we doorpakken in lokale energie. Benieuwd? Het magazine Doorpakken lees je hier.

Verder lees je op de website van Ennatuurlijk meer over de laatste ontwikkelingen over warmte en koude in jouw woning als die is aangesloten op dit warmtenet. Wil je verder kijken klik op het logo van Ennatuurlijk.


ennatuurlijk