Openbare vergadering – 11 december 2023

Aan: Bewoners en relaties
Breda: 30 november 2023

Betreft: Openbare Vergadering  11-12-2023 – aanvang 20.00 uur

Beste bewoners en relaties,

Op maandag 11 december a.s. is de volgende Openbare Vergadering van Bewonerskomitee Haagse Beemden – BEKOM. We willen deze laatste vergadering van dit jaar benutten om met u van gedachten te wisselen over verschillende ontwikkelingen in de wijk gedurende 2024. Daarvoor heeft het bestuur gekozen voor het thema ‘Leefbaarheid’. Om hier meer invulling aan te geven willen we met u daarover van gedachten wisselen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals vergrijzing en verjonging, de energietransitie, wijkverwarming (van het gas af), veiligheid en bereikbaarheid, enz. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. De nieuwe Website korte toelichting van Theo Bosters
 4. Hoofdthema Leefbaarheid in de Wijk
  Doelstelling is om met de wijk te praten over de leefbaarheid in de wijk.
  Wat zijn de wensen van de bewoners
  Wat zijn de wensen van de bedrijven en organisaties
 5. Rondvraag en Sluiting

LOCATIE

Buurthuis Gageldonk
Gageldonksepad 5
4824 PP Breda
tel. 076 886 4710