Platform Breda Gelijk

Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers. Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.
Op initiatief van Breda Gelijk is er in de zomer van 2018 een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medisch centrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..

Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.

De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.

Schouw Gageldonk e.o.

Schouw Heksenwiel en Kroeten