Advies Tijdelijke Woningen Brede Straat

In dit bericht vindt u het advies vanuit de wijkraad.
Allereerst dient te worden opgemerkt dat het jammer is dat de onderzoeksresultaten nog niet ter beschikking staan. Dat houdt in dat dit advies op onderdelen letterlijk een schot in het duister is. Door de opgelegde tijdsdruk zou het daarom kunnen zijn dat er zaken die uit de onderzoeksresultaten naar voren komen, niet in dit advies zijn meegenomen. Dat zou een gemiste kans zijn. Om die redenen hebben we gepoogd de problematiek zo breed mogelijk te benaderen. Klik hier om verder te lezen.