VOOR DE WIJK

Over ons

Het BEwonersKOMitee Haagse Beemden is de wijkraad voor alle bewoners id de Haagse Beemden en is bekend onder de afgekorte naam BEKOM. De doelstelling van het Bekom is de Haagse Beemden zich te laten ontwikkelen tot een wijk waar het voor jong en oud goed toeven is.

 

Taken

De taken van het BEKOM zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De hoofdtaak is "het bevorderen van de bloei in de wijk in de ruimste zin van het woord".

 

Alle ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op de leefbaarheid in de wijk worden door de vrijwilligers van het BEKOM nauwlettend gevolgd. Indien nodig komt het BEKOM, gevraagd en ongevraagd en vaak in opdracht van de wijk, in actie. Enkele voorbeelden uit het verleden: activiteiten rondom het bedrijven terein Achter Emer, het verweer tegen de uitbreiding van de woonwijk tot boven de Brede straat en de inrichting van de Vierde Bergboezem.

 

Activiteiten waar het BEKOM zich op dit moment mee bezig houdt zijn: geluidshinder van HSL en A16 en geluidoverlast in de wijk. Ook wortelopdruk en parkeerproblemen zijn actuele aandachtspunten. Het Bekom is betrokken bij het veiligsheidplan Haagse Beemden en gebeidsvisie.

 

Hoe wordt je lid van het Bekom?

Iedereen die in de haagse Beemden woont en tijd wil besteden aan het leefbaar houden van de wijk is welkom.

Let wel, het is vrijwilligerswerk dus onbetaald.

Nieuwsgierig?

Kom dan eens naar een vergadering en hoor wat er allemaal speelt in de wijk.

 


Waar houdt het Bekom zich voornamelijk mee bezig?


 • Bestemmingsplanproblematiek
 • Bewegwijzering
 • Buurtbemiddeling(-steam)
 • Communicatie van en naar de wijk (intermediair en info-verstrekking)
 • Convenant over de zorg
 • Energietransitie
 • GWI
 • Hoogspanningsleidingen (150 en 380 KV)
 • HSL / A16
 • Jongeren
 • Landgoederenzone
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Milieu
 • Openbaar vervoer
 • Overleggen op wijk- en buurtniveau (met o.a. Buurtpreventieteams en buurtcomités
 • Parkeerproblematiek
 • Stadsverwarming/warmtenet
 • Veiligheid in de wijk (Sociaal en Verkeer)
 • Winkelcentra
 • Waterhuishouding en waterberging
 • Wortelopdruk


Leden BEKOM

Voorzitter. Richard Kanters email: richard.kanters@haagsebeemden.nl

 Secretaris. Erik Filius email:  bekom@haagsebeemden.nl

2e Secretaris Piet van Overbeeke email: piet.van.overbeeke@haagsebeemden.nl

Penningmeester Bert van de Haar email: b.vandehaar@haagsebeemden.nl