Verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW)

Op 6 februari 2020 werd door de gemeente Breda in het buurtcentrum in de Belcrum een informatieavond gehouden over een mobiliteitsonderzoek Noordelijke Rondweg. Naast een stukje informatie over de te volgen procedures was er ook de mogelijkheid om op een knelpuntenkaart aan te geven waar voor de aanwezigen er knelpunten lagen. Ook werd gewezen op de mogelijkheid een enquête in te vullen, die mee weegt in het verkeersonderzoek. De mogelijkheid om knelpunten aan te geven en de enquête  is er voor iedere burger van Breda. De communicatie rondom een en ander is wat achtergebleven door ziekte van een medewerker en een persbericht dat de krant niet gehaald lijkt te hebben. EN, de termijn loopt af op 1 maart aanstaande.

Voor de bewoners van de Haagse Beemden is dit wel een belangrijke zaak, zowel de (algemene) enquête als de knelpuntenkaart.