Regentonproject Brabant

Samen meer regenwater opvangen voor klimaatbestendig Brabant.
In de lente van 2021 start er een inventarisatie met de doelstelling een gesubsidieerd regenton-project in de gemeente Breda op te starten. Het waterschap Brabantse Delta ziet dit initiatief met enthousiasme tegemoet. De regentonnen worden niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.

Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com  onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en uw wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop hiervan.