Inspreken op de voorjaarsnota

Van de communicatieadviseur van de Raadsgriffie van de gemeente Breda ontvingen we onderstaand bericht. Als u als bewoner uw mening wil laten horen, kunt u gebruik van dit inspreekrecht maken.

Save the date: Wensen voor Breda
Donderdag 29 juni 2023 – 16:00-18:00 uur – inspreken

Het belang van de voorjaarsnota/kaderbrief
In de voorjaarsnota (ook wel kaderbrief genoemd) schetst het college de ontwikkelingen voor de stad en de plannen voor de nabije toekomst. Denk aan thema’s zoals wonen, groen, energie, gastvrijheid, etc. De brief wordt gepubliceerd op www.hetgeldvanbreda.nl.

Mening en wensen delen
De raad heeft de taak om de kaderbrief vast te stellen. Het college bereidt daartoe een concept voor. De raad verrijkt het voorstel van het college met moties en amendementen. Inwoners kunnen input meegeven aan raadsleden, daarom wil de raad gelegenheid bieden aan inwoners om ook hun mening en wensen voor Breda te delen. Dat kan in een beeldvormende sessie voor insprekers.

Data behandeling voorjaarsnota

  1. Donderdag 29 juni 16:00-18:00 uur beeldvormende sessie voor insprekers uit de stad
    (aanmelden tot 16 juni)
  2. Donderdag 13 juli 16:00 uur: vaststellen voorjaarsnota/kaderbrief in de raadsvergadering

Aanmelden
Wilt u een idee of wens voor Breda delen met de raad? Meld u aan via raadsgriffie@breda.nl met uw NAW gegevens en uw inspraakbijdrage kort op schrift volgens de volgende opbouw:

  1. Ik/wij stellen vast dat: (feiten, achtergrond, historie, probleem)\
  2. Ik/wij hebben nagedacht over en houden rekening met: (overwegingen, redenen)
  3. Ik/wij zouden heel graag zien dat de gemeente geld reserveert voor: (voorstel, conclusie).

De deadline voor aanmelden en insturen van uw schriftelijke bijdrage is 16 juni. Daarna kunt u op donderdag 29 juni komen inspreken. De raad ziet uw bijdrage graag tegemoet!