VOOR DE WIJK

Noordelijke Rondweg (NRW)

Informatiebijeenkomst over verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg

Op  donderdag 6 februari houdt de gemeente Breda een informatiebijeenkomst over een verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW). Omwonenden van de NRW en bedrijven worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Belcrumhuis aan het Paulus Potterplein 12. Aanvang is 19.30 uur. Einde van de avond om ongeveer 21.00 uur.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u via onderstaande link de uitnodiging downloaden.

Verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW)

Op 6 februari 2020 werd door de gemeente Breda in het buurtcentrum in de Belcrum een informatie-avond gehouden over een mobiliteitsonderzoek Noordelijke Rondweg. Naast een stukje informatie over de te volgen procedures was er ook de mogelijkheid om op een knelpuntenkaart aan te geven waar voor de aanwezigen er knelpunten lagen. Ook werd gewezen op de mogelijkheid een enquête in te vullen, die mee weegt in het verkeersonderzoek. De mogelijkheid om knelpunten aan te geven en de enquête  is er voor iedere burger van Breda. De communicatie rondom een en ander is wat achtergebleven door ziekte van een medewerker en een persbericht dat de krant niet gehaald lijkt te hebben. EN, de termijn loopt af op 1 maart aanstaande.
Voor de bewoners van de Haagse Beemden is dit wel een belangrijke zaak, zowel de (algemene) enquête als de knelpuntenkaart. Daarom willen wij onze wijkbewoners hierop attenderen en hebben we de link naar de betreffende pagina (waarop zowel enquête als knelpuntenkaart te vinden zijn) onderaan dit bericht toegevoegd. (knop PlanBreda)
Wij hopen u hiermee nog op tijd op de hoogte te hebben gebracht.


plan Breda---------------

Platform Breda Gelijk

Breda Gelijk
Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.
Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.
Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..
Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.
De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.---------------

Regentonproject

Samen meer regenwater opvangen voor klimaatbestendig Brabant.

In de lente van 2021 start er een inventarisatie met de doelstelling een gesubsidieerd regenton-project in de gemeente Breda op te starten. Het waterschap Brabantse Delta ziet dit initiatief met enthousiasme tegemoet. De regentonnen worden niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.
Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com  onder vermelding van naam, adres, telnr. en uw wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop hiervan.

https://leeshuisje.blogspot.com/p/samen-naar-een-klimaatbestendig-breda.html
(link inkopiëren in webbrowser)


Regenton-project Breda

In de gemeente Breda wordt in samenwerking met o.a. het waterschap Brabantse Delta een regenton-project uitgevoerd. Hiervoor stelt de gemeente Breda een subsidie "water en groen"ter beschikking, Een en ander wordt uitgelegd in de drie bijlagen bij dit bericht. U kunt dit door een bedrijf laten doen of in eigen beheer.
De gemeente wil voorts dat er een zekere vergroening mee gepaard gaat. Hiervoor is een aanvullende subsidie beschikbaar. Ook dit leest u in de bijlagen.  De sluitingsdatum is al op 29 augustus 2021, dus het is kort dag. Rosalie heeft beloofd er voor te zorgen dat - als u de sluitingsdatum mist u alsnog uw keuze door kunt geven. Zij zorgt er voor dat uw gegevens alsnog verwerkt worden. Vanaf 14 september neemt zij de mailbox weer door.
Geïnteresseerden - die een regenton willen plaatsen -  kunnen de drie bestanden hieronder aanklikken en downloaden.

begeleidende info
begeleidende informatie uit de mailing.pdf (98.64KB)
begeleidende info
begeleidende informatie uit de mailing.pdf (98.64KB)---------------

Klimaat

Klimaatweek Breda.

Via de gemeente Breda (Wethouder Bakker) kregen we onderstaand bericht door. Geïnteresseerden kunnen  via de link meer informatie over activiteiten krijgen.
Op verschillende locaties in de stad zijn er van 31 oktober tot en met 5 november allerlei leerzame én leuke activiteiten over energiezuinig wonen.
Gemeente Breda heeft met provincie Noord-Brabant en BRES Breda een mooi programma gemaakt om Bredase inwoners te informeren en te inspireren. Van een workshop kleine energiebesparende maatregelen, een spreekuur over de energietoeslag tot een energiefestival op vrijdag 4 en 5 november op het Kasteelplein. De Greenhopper, het mobiele informatiecentrum, staat al vanaf 25 oktober op het Kasteelplein om tips en informatie te geven over het energiezuiniger maken van uw huis.
Programma Klimaatweek
Op maandag 31 oktober start de Klimaatweek met een energiemarkt, georganiseerd door BRES Breda bij Breepark. Op de andere dagen van de week zijn er verschillende activiteiten zoals een isolatiegesprek, een lezing over het verduurzamen van monumenten en een informatieavond voor Vereniging van Eigenaren. Als afsluiting van de Klimaatweek is er het tweedaagse Energiefestival.
De Brabant Doet WAT-stand van Provincie Noord-Brabant staat op het Kasteelplein met informatie over energiezuinig wonen en hoe aan de slag te gaan met duurzame keuzes. Een leuk en spannend onderdeel van het Energiefestival is de escapebus. Met acht personen kun je deelnemen en de duurzame code kraken.
U bent van harte welkom.
Er is voor ieder wat wils. Kijk op www.bredadoetmee.nl/klimaatweek (knop hieronder) voor meer informatie.

Klimaatweek----------------