BEKOM

BEKOM is de wijkraad voor alle bewoners van de Haagse Beemden in Breda. Op onze website informeren we u over tal van zaken die voor huidige en toekomstige bewoners van belang kunnen zijn. De openingspagina biedt de bezoeker het meest recente nieuws over actuele onderwerpen. Verder vindt u onder Haagse Beemden en Activiteiten leuke wetenswaardigheden over de wijk of wandel en fietsroutes om de wijk beter te leren kennen. In de rechterkolom staan steeds de laatste berichten vermeld over ontwikkelingen in de stad en de wijk.

Andere huisartsen gezocht voor patiënten die bij Co-Med zitten

De zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben de overeenkomst met huisartsenketen Co-Med opgeschort. Ze gaan een alternatief zoeken voor de patiënten die er zijn ingeschreven, zegt CZ. “Het is niet nodig dat verzekerden op dit moment zelf op zoek gaan naar een andere huisarts.”
<Lees verder>

Zorgverzekeraars geven Co-Med laatste waarschuwing

De vier grote zorgverzekeraars hebben de commerciële huisartsenketen Co-Med officieel in gebreke gesteld. Dat is een soort laatste waarschuwing, vertelt verzekeraar CZ, omdat Co-Med zich niet aan gemaakte afspraken houdt. <Lees verder>

Werkzaamheden Vlaszak Breda: gevolgen voor het busvervoer in en rondom Breda

Van vrijdag 14 juni 20:00 uur t/m zondag 25 augustus einde dienst is de Vlaszak volledig afgesloten voor al het verkeer.  Dat betekent dat alle stad- en streekbussen die normaal gesproken via de Vlaszak rijden een andere route rijden. <Lees verder>

Themabijeenkomsten

Om de betrokkenheid en verbondenheid te vergroten organiseert BEKOM regelmatig Themabijeenkomsten.

Annulering themabijeenkomst stadverwarming en energietransitie

De themabijeenkomst over stadverwarming en de energietransitie van dinsdag 4 juni a.s. gaat helaas niet door. We moeten deze noodgedwongen verplaatsen naar een later moment dit jaar. Hoewel tijdens eerdere gesprekken was aangegeven dat, zowel de gemeente Breda als Ennatuurlijk een bijdrage zouden leveren hebben beide organisaties recent laten weten geen spreker beschikbaar te kunnen stellen. <Lees verder>

Verslag Klankbordgroep Landgoederenzone

In de achter ons liggende periode heeft een klankbordgroep, samen met de gemeente Breda, zich gebogen over de herinrichting van de landgoederenzone.
Klik op Klankbordgroep Landgoederenzone voor meer informatie.

Dossier Co-Med toegevoegd

De laatste tijd is er veel geschreven en gesproken over Co-Med, de organisatie die huisartsenpraktijken opkoopt, maar waar patiënten vervolgens niet de zorg krijgen die zij van een huisartsenpraktijk verwachten. BEKOM heeft, in de achter ons liggende jaren, hier regelmatig met betrokken partijen over gecommuniceerd en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Klik op deze link of ga via het menu naar het dossier Co-Med.