Verslag omwonendenavond Thebe

Op 17 april jl. heeft Thebe een omwonendenavond gehouden met betrekking tot de geplande nieuwbouw aan de Muizenberglaan 15.

De opzet is dat het huidige complex wordt afgebroken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwbouw van drie verdiepingen, bedoeld voor mensen met een dringende zorgbehoefte die thuis niet meer of slechts zeer moeilijk te verzorgen zijn.

Inmiddels is het verslag van die avond beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen dit verslag via onderstaande link inzien of downloaden.

Verslag omwonendenavond Thebe