VOOR DE WIJK

Dossiers


 ASTERDPLAS 

In 2018 kon via het project  'Haagse Beemden Begroot' elke buurtbewoner meedenken over en kiezen voor verbeteringsprojecten in de wijk. Daarbij kwam de Asterdplas als grote winnaar uit de bus en sindsdien is er een kleine maar gedreven werkgroep die zich sterk maken voor een daadwerkelijke aanpak om het recreatieterrein Asterdplas weer aantrekkelijk te maken voor de wijkbewoners. De opgestelde visie, die hier ook op de site te vinden is, is een samenhang van zaken die de aantrekkelijkheid moeten verbeteren.

Hoe kan je meedoen? Ga naar https://www.planbreda.nl/plannen/asterdplas2 meldt U aan en vul de online pol in om te vertellen waarom je de Asterdplas wil bezoeken. Hierin kan ook je voorkeur worden aangegeven voor prioriteit van de actiepunten. Deze pol blijft online voor 3 weken. Zoek ook in je buurthuis, sportclub of winkelcentrum naar de flyer met meer uitleg. Jaag de discussie aan op Facebook en in je buurt App. Kortom laat je mening horen.

Wat gaat er gebeuren bij de Asterdplas.

In de onderstaande documenten leest u hier meer over.

 

 

 

 

 

                                                             

 BREDA BEGROOT

Het met de meeste stemmen aangedragen project, binnen Breda begroot, was de aanpak  van de Asterdplas. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich vervolgens bezig gehouden met de verdere uitwerking. Het resultaat daarvan is beschreven in het document ‘Asterdplas veilig ontspannen voor buurtbewoners in schone natuur’ en op 2 december opgestuurd naar de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren.
In de beide documenten kunt u lezen wat de bewoners vinden dat het uiteindelijke resultaat zou moeten worden van het recreatiegebied Asterdplas en waarom.