VOOR DE WIJK


Het Bewonerskomitee wenst u allen prettige Kerstdagen en een gezond 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________

ASTERDPLAS 

In 2018 kon via het project  'Haagse Beemden Begroot' elke buurtbewoner meedenken over en kiezen voor verbeteringsprojecten in de wijk. Daarbij kwam de Asterdplas als grote winnaar uit de bus en sindsdien is er een kleine maar gedreven werkgroep die zich sterk maken voor een daadwerkelijke aanpak om het recreatieterrein Asterdplas weer aantrekkelijk te maken voor de wijkbewoners. De opgestelde visie, die hier ook op de site te vinden is, is een samenhang van zaken die de aantrekkelijkheid moeten verbeteren.

Hoe kan je meedoen? Ga naar https://www.planbreda.nl/plannen/asterdplas2 meldt U aan en vul de online pol in om te vertellen waarom je de Asterdplas wil bezoeken. Hierin kan ook je voorkeur worden aangegeven voor prioriteit van de actiepunten. Deze pol blijft online voor 3 weken. Zoek ook in je buurthuis, sportclub of winkelcentrum naar de flyer met meer uitleg. Jaag de discussie aan op Facebook en in je buurt App. Kortom laat je mening horen.


192811_breda asterdplas flyer a5
192811_breda asterdplas flyer a5.pdf (1004.56KB)
192811_breda asterdplas flyer a5
192811_breda asterdplas flyer a5.pdf (1004.56KB)INFORMATIE OVER HET KLIMAATFONDS

Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.

 Wat u moet weten

Een aanvraag voor een lening kan ingediend worden door bewoners (verenigd in een stichting, coöperatie of vereniging), bedrijven, instellingen en verenigingen.

Aan privé personen wordt geen lening verstrekt.

Het Klimaatfonds Breda verstrekt geen lening voor de algemene bedrijfsfinanciering.

De lening heeft een vast rentepercentage van 2,0% per jaar, gedurende de looptijd van de lening.

Per jaar wordt € 200.000 in het Klimaatfonds gestort.

De leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, totdat het jaarlijkse budget op is.

Voorwaarden

Een project moet leiden tot een aanzienlijke CO2 vermindering (minimaal 250 gram CO2 reductie per gefinancierde fondseuro per jaar).

De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en moet per maand annuïtair of lineair afgelost worden.

De lening per aanvraag is minimaal € 25.000.

De lening per aanvraag is maximaal € 100.000.

Tenminste 10% van de projectkosten wordt op een andere manier dan een lening uit het klimaatfonds gefinancierd.

Wordt minimaal 33% van de projectkosten gefinancierd anders dan door een lening uit het klimaatfonds, dan komt u in aanmerking voor de rentekorting van 0,5%. De rente bedraagt dan 1,5% per jaar.

 Meer informatie en aanvragen

Wilt u meer informatie en/of een lening aanvragen dan neemt u contact op met Gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of het contactformulier op de website www.breda.nl/klimaatfonds-breda.
___________________________________________________________________________Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR

 De kunstenaars die deelnemen aan de Kunstroute Haagse Beemden gaan dit jaar on tour! Ze hebben hun kunstwerken ingepakt en exposeren deze op 2 en 3 november in gebouw 4 en 5 van de Stokvishallen in de Belcrum tijdens de expositie Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR.

De exposanten zijn Natasja Ahout, Antonieta Derksen, Melanie van Dorp, Christianne Garssen, Linda de Geus, Maike Godefroy, Simone Grootveld, Anita van Iersel, Harry van Iersel, José Jonkers, Thea Kanters, Maud Quaedvlieg en William van der Zanden.

 Voor bezoekers is er ‘Kunst uit de kast’. De mogelijkheid om van de verschillende kunstenaars een klein kunstwerk te kopen voor €5. Deze kunstwerkjes zitten verborgen achter deurtjes. De bezoeker weet van tevoren niet van wie hij/zij een kunstwerk koopt en ook het kunstwerk zelf is een verrassing!

 Op beide dagen zijn er ook optredens van podium kunstenaars. 

 Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR is op 2 en 3 november te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De officiële opening op 2 november door toneelgroep Haagse Bluf is om 12.30 uur.

 De Stokvishallen vindt u aan de Belcrumweg 58. 

KunstrouteHB_Ontour_digitale_flyer_achter_WEB_(3)_1.png

______________________________________________

Openbare vergadering op 22 oktober 2019

Het Bewonerskomitee (Bekom) nodigt u graag uit op op 22 oktober a.s. om 20.00 uur de openbare vergadering in het Zorgpunt Heksenwiel aan de Heksenwiellaan 2 bij te wonen.
Aan de orde zijn de actuele ontwikkelingen binnen het Bewonerskomitee (vertrek voorzitter, tijdelijk bestuur en aanvulling bestuur), de notitie over de doorstart van het Bekom en de Energietransitie en energiebesparing.

De agenda en de notitie zijn als pdf te downloaden.  Doorstart Bekom.pdf

agenda 22_10_2019.pdf

 Wat gaat er gebeuren bij de Asterdplas.

In de onderstaande documenten leest u hier meer over.


 
 kenniscafé over monitoring en handhaving van geluid


Graag breng ik onderstaande uitnodiging voor het kenniscafé over monitoring en handhaving van geluid onder uw aandacht. Wij zouden het op prijs stellen als u deze uitnodiging ook wilt verspreiden via uw eigen kanalen.

 

Hier vindt u de uitnodiging: https://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16/actueel-windenergie-a16/2019/kenniscafe-monitoring-en-handhaving-geluid

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, graag mailen naar WINDENERGIEA16@brabant.nl

Presatatie veiligheidscijfers
Door Bianca Roovers Generalist GGP Wijkagent Noordwest (Heksenwiel en Overkroeten) tijdens de openbarevergadering
Veiligheidscijfers.pptx (638.53KB)
Presatatie veiligheidscijfers
Door Bianca Roovers Generalist GGP Wijkagent Noordwest (Heksenwiel en Overkroeten) tijdens de openbarevergadering
Veiligheidscijfers.pptx (638.53KB)


Agenda openbare vergadering 7 mei

 

 

 

 

Honden aan de lijn in kwetsbare natuur


Terug naar overzicht

25-03-2019

Een bericht van staatsbosbeheer

 Honden aan de lijn flyer.pdf


Terug naar overzicht


 

 


Overleg over de aanpassingen rondom het WC Heksenwiel

 

Op vraag van omwonenden (met name vanuit de Flat aan de Tweeschaar) is er een overleg geweest tussen de Gemeente Breda, de wijkraad en de bewoners. Hieruit is het volgnde naar voren gekomen.   

Met betrekking tot de voorzijde van het WC Heksenwiel, incl. oversteek:

 • Er lopen veel mensen over het pad tussen Kerk en appartementencomplex. Om de oversteek hier naar toe te verplaatsen moet de bushalte verschoven worden      (geen oversteek over bushalte). Voor verplaatsen bushalte en aanpassen is momenteel geen geld meer. Was geld i.v.m. subsidie Provincie maar het werk moest in bepaalde tijd uitgevoerd zijn.

De middelen die beschikbaar zijn steekt men liever in de realisatie van onderdeel 4, de rotonde.  

 • Mogelijkheid blijft ook bestaan om oude oversteek bij Tweeschaar weer opnieuw aan te leggen maar      dan moet de nieuwe oversteek verwijderd worden.  Bij terugplaatsen van een voetpad levert geen      Zebrapad op.
 • Martijn biedt aan om het pad twee tegels breder te maken, de opgang blijft gelijk. Maar op het    middelgedeelte kan men dan beter elkaar passeren. De breedte daar gaat dan van 1.80 m naar 2.40 m.  (wel even kijken of het kan met de boomwortels)
 • Er wordt gedacht om een rotonde aan te leggen op de kruising Heksenwiellaan / Emerparklaan. Het      realiseren hiervan is o.a. afhankelijk van inpasbaarheid en beschikbare financiën.

Met betrekking tot het plein:

 • Het plein wordt vergroend. Er komen o.a. meer bomen op het plein om het galmen minder te maken. Ook past het in het beleid van Klimaatadoptatie om minder verharding te hebben
 • Het Archief krijgt een vast terras aan de zijkant (i.p.v. een vlonder) en een terras aan de voorkant (ook aan de zijkant)
 • Er komt een vorm van een talud (groen)
 • Er wordt een kinderspeelplaats gerealiseerd met wat speelmogelijkheden. Deze wordt aan de straatkant afgeschermd met een haag.

Met betrekking tot de achterkant:

 • Bewoners hebben tijdens overleggen opnieuw aangegeven om de doorsteek tussen winkelcentrum en Bib af te sluiten. Dat wordt een (Brom)fiets en voetpad. De hekken gaan weg en enkele parkeerplaatsen vervallen. Daardoor kan er een lust worden gemaakt waarover de automobilist terug kan rijden richting Heksenwiellaan (lang weerszijden van de parkeervakken). Het wegvallen van de parkeerplaatsen hier wordt opgevangen door de parkeerplaats aan de achterzijde van de nieuwe onderdoorgang
 • De invalidenparkeerplaatsen worden herverdeeld over het gebied. Zo komt er één bij de apotheek en komen er twee bij de onderdoorgang.
 • Bij het watertheater wordt een terras gerealiseerd voor Multivlaai. 

Wij blijven voor - en met - u de ontwikkelingen volgen. 

 

Op de jaarvergadering van 12 maart is door Dhr. Pieter Klep een presentatie gegeven omtrent de energietransitie. Hierbij de sheets van de presentatie.

 

 

 

 

Wijkplatform Haagse Beemden

mailadres: wijkplatformhb@gmail.com

facebook:  wijkplatformhb

 

Let op: nieuw mailadres en nieuwe facebookpagina m.i.v. 11 maart 2019

  

Het Wijkplatform Haagse Beemden bestaat uit betrokken wijkbewoners en de sociaal wijkbeheerder van de gemeente Breda en kan een beroep doen op betrokken professionals en ondernemers.

 

Iedere wijkbewoner is van harte welkom om mee te denken over bewonersinitiatieven die buurt of wijk socialer maken, mensen met elkaar verbinden en onze wijk prettiger maken om in te wonen. Heb jij of heeft jouw organisatie een idee dat hieraan bijdraagt? Kom naar het Wijkplatform, het Wijkplatform kan met je meedenken, adviseren en verbinden!

 

Het Wijkplatform komt in 2019 bijeen op de volgende data :

 

10 april             Basisschool Kievitsloop                        ’t Blok 175

8 mei                Ontmoetingscentrum de Sleutel             Vlierenbroek 32

12 juni              Buurthuis Gageldonk                            Gageldonksepad 5

10 juli               Basisschool Kievitsloop

14 augustus     Ontmoetingscentrum de Sleutel

11 september   Buurthuis Gageldonk

9 oktober          Basisschool Kievitsloop

13 november    Ontmoetingscentrum de Sleutel

11 december    Buurthuis Gageldonk

 

Daarnaast zijn er twee bijzondere bijeenkomsten, waarin de initiatieven die het half jaar daarvoor bij het Wijkplatform zijn geweest zich presenteren. Dit gebeurt op 28 mei a.s. in Wijkcentrum Heksenwiel (2 e helft  2018)  en op 26 november, wederom in Wijkcentrum Heksenwiel ( 1 e helft 2019)

 Naast de reguliere bijeenkomsten is er op 25 juni ook een evaluatiebijeenkomst waarin de werkwijze van het Wijkplatform centraal staatStart herinrichting  winkelcentrum Heksenwiel 

 
 
Aannemer Graaumans start in opdracht van  de Gemeente Breda met de herinrichting van het winkelcentrum Heksenwiel op 18 februari.  
 
Het werk begint aan het voorplein bij de zonnewijzer.  Medio maart start het werk aan het parkeerterrein aan de Heksenwiellaan. Het parkeerterrein blijft bereikbaar. 
 
De aannemer werkt in fases om de winkels zo goed mogelijk bereikbaar te houden. 
 
Het werk is naar verwachting begin mei gereed, afhankelijk van onder andere het weer. 
 
Informatie Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem  contact op via www.breda.nl/contact,  WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda,  facebook Gemeente Breda of bel 14 076. 

 

 

 

 

 

Zing mee “Uit het Hart” met Vocaal Ensemble Novafonie!

 

Vocaal Ensemble Novafonie organiseert een open repetitie op donderdagavond 21 februari in buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5, wijk Haagse Beemden, Breda. Novafonie is onlangs gestart met de repetities voor het zangproject “Uit het Hart”. Een mooie gelegenheid dus voor nieuwe leden om nu in te stappen! Op 10 november 2019 viert het koor het 30-jarig bestaan met een bijzonder concert in Breda. De leden hebben hun hart laten spreken en elk een koorwerk aangedragen aansluitend bij het thema “Uit het Hart”. Het koor zingt muziek van o.a. Stravinsky, Lauridsen en Brahms, maar ook van Billy Joël en Paul Simon. Uitdagend en afwisselend repertoire dus!

 

Heb je zin om mee te zingen, kom dan naar de open avond op 21 februari. Ben je een hoge sopraan of tenor dan is jouw stem extra welkom! De repetities zijn iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Je kunt je aanmelden via novafonie@gmail.com. En wie weet zing jij binnenkort ook mee “Uit het Hart” met Novafonie!

 

Vocaal Ensemble Novafonie

 

Novafonie is een a-capella kamerkoor uit Breda bestaande uit ruim 20 enthousiaste leden onder leiding van dirigente Alice Roes. Het repertoire is heel gevarieerd: muziek van 1600 tot heden. Het motto is zingen op niveau en met plezier! Na de repetitie drinkt het koor nog gezellig een drankje in de bar van het buurthuis. Naast het jaarlijks concert heeft Novafonie regelmatig optredens, zoals op Betoverend Breda, festival Middelburg Volkoren en de Kulturele Amateur Manifestatie Breda. Kijk voor meer informatie op de website: http://novafoniebreda.nl of op facebook @Novafonie.

  


Ad Brekoo, stopt als voorzitter Bekom.

 

Ad Brekoo voorzitter van de wijkraad Haagse Beemden, heeft in verband met zijn gezondheid, besloten zijn functie neer te leggen. De functie van voorzitter wordt door Fred de Rooij waargenomen. Fred is te bereiken via het mailadres fred.derooij@haagsebeemden.nl

 De openbare vergadering van 22 januari komt hierdoor te vervallen. 

 

     Breda Gelijk

Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.

Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.

Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..

Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.

De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.      

                  BREDA BEGROOT


Het met de meeste stemmen aangedragen project, binnen Breda begroot, was de aanpak  van de Asterdplas. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich vervolgens bezig gehouden met de verdere uitwerking. Het resultaat daarvan is beschreven in het document ‘Asterdplas veilig ontspannen voor buurtbewoners in schone natuur’ en op 2 december opgestuurd naar de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren.
In de beide documenten kunt u lezen wat de bewoners vinden dat het uiteindelijke resultaat zou moeten worden van het recreatiegebied Asterdplas en waarom.     Datums openbare vergadering wijkraad 2019

Wijkcentrum Heksenwiel – Heksenwiellaan 2

Dinsdagavond 20:00 - 22:00 uur

22 januari  (vervallen)

12 maart (Jaarvergadering)

7 mei

18 juni

1 oktober

3 december 

   

                                   

Beste bezoeker, door technische omstandigheden is de oude website niet meer bruikbaar.

Opdit moment wordt deze site verderontwikkeld en gevuld met voor de wijk relevante informatie.

Heeft U hiervoor ideeën of sugessties laat die ons dan weten.

  


 

34592