VOOR DE WIJK

Beste bezoeker welkom op de website van het Bewonerskomitee Haagse Beemden.

Beste bezoeker, door technische omstandigheden is de oude website niet meer bruikbaar.

Opdit moment wordt deze site verderontwikkeld en gevuld met voor de wijk relevante informatie.

Heeft U hiervoor ideeën of sugessties laat die ons dan weten.