VOOR DE WIJK

Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat

Op 6 oktober 2022 is er door de Gemeente Breda een informatieavond gehouden over mogelijke vestiging van Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat. Inmiddels organiseert de gemeente inloopavonden en wordt er een adviesgroep geformeerd.

Bent u geïnteresseerd, dan vindt u hierover meer in het Breda Bericht ter zake. Dit Breda Bericht kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)
Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)

Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2023


Wijkgids 2023

De nieuwe wijkgids is uitgekomen. Op diverse punten in de wijk is deze als papieren uitgave te krijgen. De oplage is beperkt. Vervolgens kunt u de wijkgids ook downloaden, en heeft u dus de digitale versie ter beschikking.

Voor meer informatie, download via onderstaande knop de flyer.


Wilt u de digitale versie van de wijkgids downloaden?  Dat kan via onderstaande knop.

wijkgids versie 3
2023_HB_wijkgids3[4887].pdf (7.63MB)
wijkgids versie 3
2023_HB_wijkgids3[4887].pdf (7.63MB)
Hang uw wensje in de wensboom.

Bij de informatiepunten in de wijk kunt u een wensje in de wensboom hangen. Dit is een initiatief van Haagse Beemden Verbindt. Op woensdagen kunt u terecht op de Katerdonk. Op de donderdagen kunt u nar de Alexberg en op de vrijdagen bent u welkom in de Lucaskerk. De actieloopt van 14 december 2022 tot en met 6 januari 2023. Op zaterdag 17 december kunt u bij alle drie de infopunten terecht tussen 12.00 en 16.00 uur. Als u uw wensje in de boom hangt krijgt u een presentje.

De flyer van Infopunt Haagse Beemden kunt u met onderstaande knop downloaden.

wensboom
wensboom.png (521.85KB)
wensboom
wensboom.png (521.85KB)
Kerstviering Kapel van Gageldonk op 17 december.

Op zaterdag 17 december 2022 wordt in de Maria Dymphna Kapel (de Kapel van Gageldonk) om 15.00 uur een Kerstviering gehouden met muziek, zang, een mooi verhaal en gedichten. Iedereen is welkom. Na afloop is er een sfeervol samenzijn onder het genot van een warme chocomelk of glühwein.

De flyer kunt u via onderstaande knop downloaden.

Flyer Kerstviering
kerstviering Kapel.png (320.59KB)
Flyer Kerstviering
kerstviering Kapel.png (320.59KB)
Energietransitie/Subsidieregeling Breda

In het kader van de Energietransitie heeft de gemeente Breda de "Subsidieregeling Breda bespaart mee, Breda 2022" vastgesteld. Het doel van de regeling is om met subsidie kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen.

Geïnteresseerden kunnen met onderstaande knop de subsidieregeling downloaden. Je kan dan zelf nagaan welke onderdelen voor subsidie in aanmerking komen en op welke wijze je jouw aanvraag kunt doen.

Let wel op,  je aanvraag moert zijn ingediend vóór 1 januari 2023 met een digitaal aanvraagformulier.

 
Klimaatweek Breda.

Via de gemeente Breda (Wethouder Bakker) kregen we onderstaand bericht door. Geïnteresseerden kunnen  via de link meer informatie over activiteiten krijgen.

Op verschillende locaties in de stad zijn er van 31 oktober tot en met 5 november allerlei leerzame én leuke activiteiten over energiezuinig wonen.
Gemeente Breda heeft met provincie Noord-Brabant en BRES Breda een mooi programma gemaakt om Bredase inwoners te informeren en te inspireren. Van een workshop kleine energiebesparende maatregelen, een spreekuur over de energietoeslag tot een energiefestival op vrijdag 4 en 5 november op het Kasteelplein. De Greenhopper, het mobiele informatiecentrum, staat al vanaf 25 oktober op het Kasteelplein om tips en informatie te geven over het energiezuiniger maken van uw huis.
Programma Klimaatweek
Op maandag 31 oktober start de Klimaatweek met een energiemarkt, georganiseerd door BRES Breda bij Breepark. Op de andere dagen van de week zijn er verschillende activiteiten zoals een isolatiegesprek, een lezing over het verduurzamen van monumenten en een informatieavond voor Vereniging van Eigenaren. Als afsluiting van de Klimaatweek is er het tweedaagse Energiefestival.
De Brabant Doet WAT-stand van Provincie Noord-Brabant staat op het Kasteelplein met informatie over energiezuinig wonen en hoe aan de slag te gaan met duurzame keuzes. Een leuk en spannend onderdeel van het Energiefestival is de escapebus. Met acht personen kun je deelnemen en de duurzame code kraken.
U bent van harte welkom.
Er is voor ieder wat wils. Kijk op www.bredadoetmee.nl/klimaatweek (knop hieronder) voor meer informatie.

LinkEen plek voor je verdriet.

Op 9 november 2022 om 19.00 uur wordt er in de Lucaskerk aan de Tweeschaar 125 een bijeenkomst met stilte, sfeervolle muziek een gedicht en licht gehouden ter nagedachtenis van je overledene. In de bijeenkomst wordt zijn of haar naam genoemd. Na afloop kun je napraten. Er is koffie en thee.

De volledige flyer kan je hieronder downloaden.

 Tijdelijke woningen aan de Bredestraat

De gemeente Breda heeft naar aanleiding van een verkennend onderzoek drie locaties aangewezen in Breda voor de bouw van tijdelijke woningen. Een van die drie locaties is aan de Bredestraat. Tussen oktober 2022 en april 2023 wordt vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een Breda Bericht zijn de direct betrokkenen op de hoogte gebracht van een informatieavond in het Kraaienest op 6 oktober aanstaande. Geïnteresseerden kunnen zich digitaal aanmelden middels een link in het Breda Bericht. Dit Breda Bericht is via onderstaande link te downloaden. Ook geïnteresseerd? Ga zeker luisteren.

Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Het Bewonerskomitee heeft inmiddels een aantal vragen verzameld en doorgezonden aan de wethouder. Wellicht zijn hierop a.s. donderdag al antwoorden. De bewoners van Klein Overveld gaan in elk geval bezwaar aantekenen. De brief met vragen kunt u hieronder downloaden.

Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Kern met Pit

Ook dit jaar heeft de KNHM-foundation (de Kon. Nederlandse Heidemaatschappij) weer een actie Kern met Pit. Hiermee hebben burgerinitiatieven (van moestuin en beweegroute tot repaircafé en speeltuin) weer de kans op een stukje professionele begeleiding, advisering bij het opzetten en uitvoeren van je activiteit, workshops en nog veel meer. Plus de kans op € 1.000 als je binnen een jaar je project realiseert. Geïnteresseerd? Ga naar www.kernmetpit.nl of download hieronder de folder.

digitale folder Kern met Pit
flyer Kern met Pit.pdf (659.23KB)
digitale folder Kern met Pit
flyer Kern met Pit.pdf (659.23KB)
Onderzoek naar haalbaarheid Energie-hub in de Haagse Beemden.

De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, warmtebedrijf EnNatuurlijk en ontwikkelaar Groen Leven willen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Energie-hub naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer.

Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn is het betreffende Breda Bericht  te downloaden via onderstaande button.

Breda Bericht Energie-hub
Breda Bericht Energie teelt Nieuwveer[4217].pdf (1.45MB)
Breda Bericht Energie-hub
Breda Bericht Energie teelt Nieuwveer[4217].pdf (1.45MB)
Baggeren in de Cingeltjes

Van de Sociaal Wijkbeheerder Noord West (van de gemeente Breda) kregen we een nieuwsbericht doorgestuurd over baggerwerkzaamheden in de Cingeltjes. Dit baggeren gebeurt in de week van 7 maart. Mogelijk is er uitloop van werkzaamheden naar de week van 14 maart.

Aan en afvoer van het gebaggerde slib gebeurt via de Burgstsedreef en de Zilvermeeuw. Dit kan voor verkeershinder zorgen.

Het volledige nieuwsbericht is te downloaden met de onderstaande knop.

Nieuwsbericht Gemeente Breda
Baggeren Cingeltjes.docx (12.91KB)
Nieuwsbericht Gemeente Breda
Baggeren Cingeltjes.docx (12.91KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden op 9 maart a.s.

Uit een ontvangen Breda Bericht van de Gemeente Breda blijkt dat het college van B&W het voorlopig ontwerp Landgoederenzone Haagse Beemden heeft vrijgegeven voor consultatie. Op woensdag 9 maart a.s. houdt men een informatieavond in de aula van de graaf Engelbrecht scholengemeenschap aan de Ganzerik 3.

De inloop is vanaf 18.45 uur. De presentatie van het voorlopig ontwerp begint om 19.00 uur. Verder is er de gelegenheid tot vragen stellen en reageren op dit voorlopig ontwerp.

Het volledig Breda Bericht met alle aanvullende informatie kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Verkiezingsdebat Ouder en Wijzer in Breda

op 18 januari 2022.

Hoe kijkt de Bredase politiek aan tegen de groeiende groep senioren?

Daarover gaat de seniorenraad met de politieke partijen in debat op dinsdag 18 januari 2022 vanaf 20.00 uur. Geïnteresseerden krijgen tijdens het debat de kans hun vraag te stellen aan de Bredase politici. Door Corona is gekozen voor een Webinar. Via een link op de website van de Seniorenraad Breda kan iedereen meekijken en zijn of haar vragen kwijt.

Via onderstaande knop komt u terecht op de website van de seniorenraad. Daar kunt u doorklikken.

webinar Seniorenraad.

Informatiebijeenkomst Landgoederenzone HB op 1 november

De gemeente Breda heeft een concept voorlopig ontwerp gemaakt voor de Landgoederenzone Haagse Beemden. De gemeente nodigt de bewoners en bedrijven in de Haagse Beemden uit om op maandag 1 november a.s. tussen 19:00 en 22:00 uur met hen in gesprek te gaan over dit voorlopig ontwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Kraaienest aan de Tweeschaar 12. De volledige uitnodiging is hieronder als PDF te downloaden.
Open dag wijkinformatiepunten op 25 september

Het Netwerk Haagse Beemden/Haagse Beemden Verbindt heeft een drietal informatiepunten in de wijk opgezet, namelijk op Katerdonk 38 (Alwel Wonen), Alexberg 2a (Inloop de Verbinding) en op Tweeschaar 125 (de Lucaskerk).
Op 25 september kan je tussen 10.00 en 14.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee kennismaken met dit fenomeen en de vrijwilligers. Ook heeft men een leuk spel om je kennis van de wijk te testen.

Alle informatie over de openingstijden van de informatiepunten en de Open Dag zelf vindt je op de flyer die je hieronder kunt downloaden.

Flyer
flyer[2216].jpg (194.22KB)
Flyer
flyer[2216].jpg (194.22KB)

Regenton-project Breda

In de gemeente Breda wordt in samenwerking met o.a. het waterschap Brabantse Delta een regenton-project uitgevoerd. Hiervoor stelt de gemeente Breda een subsidie "water en groen"ter beschikking, Een en ander wordt uitgelegd in de drie bijlagen bij dit bericht. U kunt dit door een bedrijf laten doen of in eigen beheer.

De gemeente wil voorts dat er een zekere vergroening mee gepaard gaat. Hiervoor is een aanvullende subsidie beschikbaar. Ook dit leest u in de bijlagen.  De sluitingsdatum is al op 29 augustus 2021, dus het is kort dag. Rosalie heeft beloofd er voor te zorgen dat - als u de sluitingsdatum mist u alsnog uw keuze door kunt geven. Zij zorgt er voor dat uw gegevens alsnog verwerkt worden. Vanaf 14 september neemt zij de mailbox weer door.

Geïnteresseerden - die een regenton willen plaatsen -  kunnen de drie bestanden hieronder aanklikken en downloaden.

 

uitvoeringsplan regentonproject
Regentonproject_Breda_Uitvoeringsplan_Definitief.pdf (1.88MB)
uitvoeringsplan regentonproject
Regentonproject_Breda_Uitvoeringsplan_Definitief.pdf (1.88MB)

WIJKVERJAARDAG op 19 juni 2021.

Van het Netwerk Haagse Beemden ontvingen we het programma van 19 juni a.s. Er is voor elk wat wils, o.a. in het Kraaienest, aan de Asterdplas, op het Winkelcentrum Heksenwiel en in de Lucaskerk. De flyer (voor- en achterkant) met het volledige programma is te downloaden via onderstaande links. We wensen iedereen een gezellige en geslaagde dag toe.

flyer voorzijde
A5Flyer_HB44jaar_voorzijde.jpg (151.44KB)
flyer voorzijde
A5Flyer_HB44jaar_voorzijde.jpg (151.44KB)

 

Flyer achterzijde
A5Flyer_HB44jaar_achterzijde.jpg (165.81KB)
Flyer achterzijde
A5Flyer_HB44jaar_achterzijde.jpg (165.81KB)


Energie A16

Langs de A16 komen op bepaalde locaties windmolens te staan. De Werkeenheid Energie A16 (kort WE A16) heeft in de afgelopen periode via huis-aan-huis-bladen de bewoners langs de A16 op de hoogte willen brengen van de ontwikkelingen. Met deze pagina's in de huis-aan-huis-bladen heeft de communicatiemedewerkster een bodem gelegd om de bewoners in de omgeving van de projecten hiermee kennis te laten maken. Het zou echter zo maar kunnen dat deze informatie u niet heeft bereikt. Daarom treft u hieronder de links aan naar de betreffende pagina's, zodat u deze informatie alsnog na kunt lezen.
Pagina 1: Algemeen Energie A16 van 28-1-2021
Pagina 2: Moerdijk en Zundert van 24-2-2021
Pagina 3: Breda en Drimmelen van 24-3-2021

 Op de website van Energie A16 kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via de Rubriek CONTACTEN/Nieuwsbrief die u in de balk bovenin de website vindt.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3


Netwerk Haagse Beemden start met Nieuwsbrief

Onlangs is het Netwerk HB gestart de in haar geïnteresseerde bewoners via een Nieuwsbrief te informeren. Men verwacht één maal per maand een nieuwsbrief uit te brengen.Bent u geïnteresseerd en wenst u deze nieuwsbrief maandelijks te ontvangen dan kunt u via onderstaande knop een mail sturen. Het Netwerk wil graag weten in welke buurt u woont en vraagt dat in de mail te vermelden.

Verder vindt u de eerste nieuwsbrief als downloadbaar pdf onderaan dit bericht.

abonneren

  


Nieuwsbrief 26 maart 2021
nieuwsbrief 26032021 kopie.pdf (250.94KB)
Nieuwsbrief 26 maart 2021
nieuwsbrief 26032021 kopie.pdf (250.94KB)
Samen meer regenwater opvangen voor klimaatbestendig Brabant.

In de lente van 2021 start er een inventarisatie met de doelstelling een gesubsidieerd regenton-project in de gemeente Breda op te starten. Het waterschap Brabantse Delta ziet dit initiatief met enthousiasme tegemoet. De regentonnen worden niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.

Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com  onder vermelding van naam, adres, telnr. en uw wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop hiervan.


Wilt u meer weten over een en ander, via onderstaande links kunt u het volledige persbericht downloaden en zelfs aanvullend materiaal zoals een filmpje op YouTube bekijken.
Persbericht in pdf
2c7a9065a514194131c3eccae649e019.pdf (88.41KB)
Persbericht in pdf
2c7a9065a514194131c3eccae649e019.pdf (88.41KB)

https://leeshuisje.blogspot.com/p/samen-naar-een-klimaatbestendig-breda.html    

(link inkopiëren in webbrowser)


Asfaltonderhoud Westerhagelaan

Van de gemeente Breda, Directie Beheer, afdeling uitvoering, sectie GWW vernamen we het volgende:

Vanaf 28 april 2020 om 7.00 uur gaat de gemeente Breda asfaltonderhoud uitvoeren aan de Westerhagelaan, tussen de Niklaasberg en de Tinstraat/Westbroek.

De weg is dan volledig afgesloten voor alle verkeer. Het Industrieterrein Muizenberg blijft bereikbaar via de Tinstraat of de Moskesbaan.

Bewoners van de wijken Kesteren en Muizenberg kunnen via de Hambroeklaan of de Muizenberglaan (ter hoogte van de Paradijslaan) hun woning bereiken.

Doorgaand verkeer kan via de Emerparklaan rijden. Tegelijk met het werk aan de Westerhagelaan is er onderhoud aan het asfalt op de Laaghamlaan, deze weg is ook vanaf 28 april 7.00 uur afgesloten voor verkeer. Het verzoek aan de bewoners is om de auto(s) in de omliggende straten te parkeren.

Indien de werkzaamheden volgens planning verlopen (onder andere afhankelijk van het weer) zijn de werkzaamheden op zaterdag 2 mei afgerond.


Corona-virus

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.  

 De belangrijkste voor Brabant (en dus voor Breda) staan hieronder:
-       Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
-        Iedereen in heel Nederland: probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
-        Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
-        Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
-        Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En reis niet naar het buitenland.

 Omdat er veel fake news de ronde doet hebben we voor u de links geplaatst naar de officiële sites.  Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de onderstaande link.

 Op 23 maart heeft het Kabinet deze maatregelen nog verscherpt. De belangrijkste aanvullingen zijn:
·        Alle bijeenkomsten worden tot en met 1 juni verboden.
·        Het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft staan. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep. Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen.
·        Binnenshuis geldt vanaf nu: maximaal drie mensen op bezoek. Dat betekent dus dat veel verjaardagsfeestjes niet kunnen doorgaan. Ook binnen moet anderhalve meter afstand worden gehouden.
·        Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een 'cruciaal' beroep.
·        Winkels en openbaarvervoerbedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
·        Mensen met 'contactberoepen' als kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun beroep tot 6 april niet uitoefenen.
·        Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Bij groepen van drie mensen of meer, gezinnen uitgezonderd, kan worden opgetreden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen van 400 euro. Parken, stranden en campings kunnen worden gesloten.

Meer over de (aanvullende) maatregelen vindt u onder onderstaande knop.


  Wees voorzichtig en blijf gezond.Verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW)

Op 6 februari 2020 werd door de gemeente Breda in het buurtcentrum in de Belcrum een informatie-avond gehouden over een mobiliteitsonderzoek Noordelijke Rondweg. Naast een stukje informatie over de te volgen procedures was er ook de mogelijkheid om op een knelpuntenkaart aan te geven waar voor de aanwezigen er knelpunten lagen. Ook werd gewezen op de mogelijkheid een enquête in te vullen, die mee weegt in het verkeersonderzoek. De mogelijkheid om knelpunten aan te geven en de enquête  is er voor iedere burger van Breda. De communicatie rondom een en ander is wat achtergebleven door ziekte van een medewerker en een persbericht dat de krant niet gehaald lijkt te hebben. EN, de termijn loopt af op 1 maart aanstaande.

Voor de bewoners van de Haagse Beemden is dit wel een belangrijke zaak, zowel de (algemene) enquête als de knelpuntenkaart. Daarom willen wij onze wijkbewoners hierop attenderen en hebben we de link naar de betreffende pagina (waarop zowel enquête als knelpuntenkaart te vinden zijn) onderaan dit bericht toegevoegd. (knop PlanBreda)

Wij hopen u hiermee nog op tijd op de hoogte te hebben gebracht.
Wijkraad zoekt medewerkers

Momenteel is de bezetting van de wijkraad te klein om alles wat op ons af komt adequaat te kunnen behandelen, begeleiden, enz. Denk maar aan:
- de Energietransitie;
- De vermindering van CO2 uitstoot;
- De Amercentrale die van de kolen af moet, met mogelijke effecten op het stadsverwarmingsnet;
- de kreet "Nederland moet van het gas af" (gas hebben we ook nog in delen van de wijk);
- alternatieve energievormen (zonnepanelen, warmtepompen, enz.);
- windmolens langs de A 16;
- het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de wijk;
- de nieuwe omgevingswet;
- het verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg;
en nog veel meer.
Daarom zoeken we medewerkers in de wijk. Als je wil participeren op één van de onderwerpen, graag. Meld je aan op bekom@haagsebeemden.nl en wij leggen je uit wat we samen kunnen doen op het vlak van jouw interesse.


Informatiebijeenkomst over verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg

Op  donderdag 6 februari houdt de gemeente Breda een informatiebijeenkomst over een verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW). Omwonenden van de NRW en bedrijven worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Belcrumhuis aan het Paulus Potterplein 12. Aanvang is 19.30 uur. Einde van de avond om ongeveer 21.00 uur.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u via onderstaande link de uitnodiging downloaden.

    Breda Gelijk

Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.

Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.

Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..

Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.

De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.