VOOR DE WIJK

Openbare vergadering op 20 maart 2023

De vergadering wordt gehouden in het buurtcentrum Gageldonk (voormalige Beemdentil) en begint om 10.30 uur. Behandeld worden o.a.:
Concept advies tijdelijke woningen aan de Brede Straat
Energietransitie en toelichting op project Lekcheckers
Uitspraak inzake bezwaar tegen Duikbootfestival
Bijpraten over het wijkplatform, en
het voortbestaan van de wijkraad.


Openbare vergaderingen en Corona

Door de Corona-maatregelen van de overheid heeft het Bekom momenteel niet de mogelijkheid openbare vergaderingen te houden.
Als er zaken zijn die u met het Bekom bespreken wil, kunt u via het secretariaat een verzoek doen om deel te nemen in een digitaal overleg (Teams of Zoom).