VOOR DE WIJK

Openbare vergaderingen en Corona

Door de Corona-maatregelen van de overheid heeft het Bekom momenteel niet de mogelijkheid openbare vergaderingen te houden.
Als er zaken zijn die u met het Bekom bespreken wil, kunt u via het secretariaat een verzoek doen om deel te nemen in een digitaal overleg (Teams of Zoom).


Datums openbare vergadering wijkraad 2020

Wijkcentrum Heksenwiel – Heksenwiellaan 2

Dinsdagavond 20:00 - 22:00 uur

18 februari 2020


Openbare vergadering op 18 februari 2020

Op 18 februari a.s. houdt het Bewonerskomitee een openbare vergadering in het Wijkcentrum Heksenwiel aan de Heksenwiellaan 2. Aanvang 20.00 uur, einde ca 22.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

Opening en mededelingen
Energietransitie
Bespreken Lokale Energieagenda HB  (zie link)
CO2 (ventilatie)boxen  (zie link)
Rondvraag en Sluiting

  


Openbare vergaderingen 2019

Openbare vergadering op 22 oktober 2019

Het Bewonerskomitee (Bekom) nodigt u graag uit op op 22 oktober a.s. om 20.00 uur de openbare vergadering in het Zorgpunt Heksenwiel aan de Heksenwiellaan 2 bij te wonen.
Aan de orde zijn de actuele ontwikkelingen binnen het Bewonerskomitee (vertrek voorzitter, tijdelijk bestuur en aanvulling bestuur), de notitie over de doorstart van het Bekom en de Energietransitie en energiebesparing.

De agenda en de notitie zijn als pdf te downloaden.  Doorstart Bekom.pdf

agenda 22_10_2019.pdfOp de jaarvergadering van 12 maart is door Dhr. Pieter Klep een presentatie gegeven omtrent de energietransitie. Hierbij de sheets van de presentatie.