Nieuwsbrief Gemeenteraad Breda Bekijk de webversie
Nieuwsbrief Gemeenteraad Breda
Het belang van de voorjaarsnota
In de voorjaarsnota (ook wel kaderbrief genoemd) schetst het college de ontwikkelingen voor de stad en de plannen voor de nabije toekomst. Denk aan thema’s zoals wonen, groen, energie, gastvrijheid, etc. De voorjaarsnota wordt gepubliceerd op www.hetgeldvanbreda.nl. 

Inwoners betrekken
De raad heeft de taak om de voorjaarsnota vast te stellen. Het college bereidt daartoe een concept voor. De raad verrijkt het voorstel van het college met moties en amendementen. Inwoners kunnen input meegeven aan raadsleden, daarom wil de raad gelegenheid bieden aan inwoners om ook hun mening en wensen voor Breda te delen. Dat kan in een beeldvormende sessie voor insprekers. 

Data behandeling voorjaarsnota 
  1. Donderdag 29 juni 16:00-18:00 uur beeldvormende sessie voor insprekers uit de stad (aanmelden tot 16 juni)
  2. Donderdag 13 juli 16:00 uur: vaststellen voorjaarsnota in de raadsvergadering 

Aanmelden 
Wilt u een idee of wens voor Breda delen met de raad? Meld u aan via raadsgriffie@breda.nl met uw NAW gegevens en uw inspraakbijdrage kort op schrift volgens de volgende opbouw:
  1. Ik/wij stellen vast dat: (feiten, achtergrond, historie, probleem)
  2. Ik/wij hebben nagedacht over en houden rekening met: (overwegingen, redenen)
  3. Ik/wij zouden heel graag zien dat de gemeente geld reserveert voor: (voorstel, conclusie).

De deadline voor aanmelden en insturen van uw schriftelijke bijdrage is 16 juni. Daarna kunt u op donderdag 29 juni komen inspreken. De raad ziet uw bijdrage graag tegemoet!
Stadskamer met publieksdiensten
Sinds maart is de Stadskamer (voormalige VVV ruimte) open voor publiek op de volgende dagen en tijden:
 
  • Informatiepunt Digitale Overheid door Nieuwe Veste, iedere dinsdagochtend van 10:00-13:00 uur. De medewerkers van Nieuwe Veste helpen bij het regelen van zaken met de overheid, zoals aanvragen rijbewijs of toeslag, belastingen, inloggen met DigiD, maken van een afspraak met de gemeente en nog veel meer. 
  • Inloopspreekuur Commissie Ombudsman iedere 1e donderdag van de maand van 15:00-17:30 uur. Hier kunnen mensen terecht met klachten over de gemeente die niet naar tevredenheid afgehandeld zijn. 

Loop gerust eens binnen!
Wat heeft de raad besloten in april?
In de debatraad van 20 april is o.a. de instrumentenkoffer voor betaalbare woningen vastgesteld. Dit betekent dat de raad akkoord gaat met die instrumenten die daarbij helpen: de doelgroepenverordening en de huisvestingsverordening. Breda hanteert de landelijke normen: 30% sociale huur, 40% middelduur en 30% vrije sector. 

Ook zijn er moties vreemd aangenomend, waaronder het voorstel om mensen in de bijstand een tegenprestatie te laten leveren bij sportverenigingen die hulp nodig hebben. Daarop is er een voorstel aangenomen om op zoek te gaan naar een positievere benaming van het woord tegenprestatie. De voorstellen, bijbehorende stukken en de stemuitslagen (onder agendapunt 12) zijn te zien via: Vergadering 20-04-2023 Gemeente Breda (raadsinformatie.nl)

Binnenkort in het Bredaas beRaad
Het meireces duurt 2 weken. Daarna vergadert de raad weer op donderdag 11 mei over o.a. de onderwerpen: 
  • de recente gebeurtenissen bij NAC
  • standplaatsen van woonwagens
  • het Schoolakkerplein
Een raadsvergadering bijwonen kan altijd in het stadhuis, iedere donderdagavond om 19:30 uur of vanuit huis via www.breda.nl/gemeenteraadlive. 

Geniet van de meivakantie en tot over 2 weken!

 
Deze e-mail is verstuurd aan bekom@haagsebeemden.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u raadsgriffie@breda.nl toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing