Toekomst SCC `t Kraaienest

Geplaatst op: 19-07-2016 15:56
Via facebook worden momenteel berichten verspreid over de toekomst van Sociaal Cultureel centrum ’t Kraaienest. Om te voorkomen dat dit een eigen leven gaan leiden is door het bestuur en de gemeente Breda een gezamenlijk bericht opgesteld om helder te maken hoe de status is.
                                  
In september 2011 is door de gemeenteraad in het kader van gemeentelijke bezuinigingen het besluit genomen een aantal gemeentelijke wijkcentra, waaronder ’t Kraaienest, te sluiten en af te stoten. Tevens werd een motie aangenomen die het voor stichtingsbesturen van af te stoten wijkcentra mogelijk maakt een haalbaarheidsonderzoek te starten naar overname van eigendom.

Vanwege een eerder gesloten exploitatieovereenkomst tussen stichting en gemeente is de exploitatie van ’t Kraaienest na 2011 nog gedurende 4 jaar ongewijzigd voortgezet. De stichting heeft vervolgens aangegeven onderzoek te willen doen naar de overname van het eigendom van het pand om daarmee de buurthuisfunctie zelf te kunnen continueren. In dat kader is voor 2016 door de gemeente een huurovereenkomst gesloten met de stichting die eindigt op 31 december 2016. Op 31 oktober 2016 dient het haalbaarheidsonderzoek te zijn afgerond en moet duidelijk zijn of de stichting het eigendom van ’t Kraaienest van de gemeente overneemt. Er van uitgaande van een positieve uitkomst zal na 31 oktober een koopovereenkomst worden uitgewerkt.

De stichting is er in de afgelopen jaren in geslaagd een meer dan sluitende exploitatie van het wijkcentrum te realiseren. Echter bij overname van het eigendom zijn ook alle eigenaarslasten voor rekening van de stichting. De stichting is creatief op zoek naar de mogelijkheden om de exploitatie verder te verbeteren om daarmee tot een sluitende businesscase te komen. Op basis van de beschikbare inzichten is de overname van het eigendom van het gebouw door de stichting kansrijk.

Het stichtingsbestuur onderschrijft het vertrouwen dat wij met de gemeente Breda tot een constructieve oplossing gaan komen.
Wij hopen hiermede eenieder voldoende te hebben ingelicht.

SCC `t Kraaienest

Terug naar de vorige pagina